0
Seznam přání 0
Srovnání produktů 0
0položka, na 0 Kč 

Výměna a vrácení zboží


Odstoupení od smlouvy

V případě, že jste spotřebitel, máte právo zakoupené zboží vrátit bez udání důvodu, a to do 14 kalendářních dnů od data převzetí zboží.

Lhůta pro odstoupení od smlouvy trvá 14 kalendářních dní, nikoliv pracovních, a začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží zákazníkem.

Pro dodržení lhůty je rozhodující, kdy je odstoupení od smlouvy odesláno. Lhůta pro odstoupení se tak považuje za zachovanou, pokud zákazník v jejím průběhu odešle prodávajícímu oznámení, že od smlouvy odstupuje.

Chce-li zákazník využit tohoto práva, je nezbytné prodávajícímu v uvedené lhůtě oznámit svoje rozhodnutí odstoupit od smlouvy. Nejvhodnější možnost je kontaktovat prodávajícího na e-mailu zetanails@seznamHYPERLINK "mailto:zetanails@seznam.cz".cz nebo na tel. čísle +420 720265000, +420 720265262 a taky vyplnit online formulář.

Vrátit lze pouze produkty, které:

        jsou v 14 denní lhůtě od zakoupení.

        jsou zabaleny v původním obalu.

        jsou doručené se všemi komponenty, které byly součástí původního balení.

        nebyly použity.

        nebyl poškozen hygienický obal.

        nejsou poškozené.

        nevykazují známky používaní.

V případě nesplnění některého z výše uvedených požadavků, prodávající může zamítnout požadavek na odstoupení od smlouvy.

Zákazník je povinen zboží zajistit tak, aby nedošlo během přepravy k poškození vráceného zboží.

V případě pozitivního rozhodnutí Vám peníze za zboží zašleme na Váš bankovní účet co nejdříve, nejpozději do 3 dnů od odstoupení od smlouvy, ne však dříve, než dojde k doručení vraceného zboží zpět na naši adresu. Náklady na vrácení zboží v tomto případě hradí kupující.


Reklamace

Z důvodu vady můžete zboží reklamovat například pokud je zboží poškozené nebo nefunkční. Zákazník je oprávněn požadovat odstranění vady prostřednictvím náhradního dodání nebo opravy.

Oprávněnost Vaší reklamace bude námi posouzena v okamžiku přijeti reklamovaného zboží, v mimořádných případech do 5 dnů od obdržení reklamační zásilky.

O průběhu reklamace, zejména o jejím přijetí, vyřízení či zamítnutí bude prodávající zákazníka informovat prostřednictvím e-mailových nebo textových zpráv, či telefonicky.

Pokud vada nebude zjištěna, zašleme zboží zpět kupujícímu bez náhrady za náklady na dopravu.

Prodávající je oprávněn odmítnout přijetí zboží do reklamace, pokud je zboží znečištěno nebo jsou znečištěny jeho součásti.

Prodávající je oprávněn odmítnou reklamaci zboží také v případě, že zboží není předáváno v souladu s hygienickými předpisy a obecnými hygienickými zásadami.

 

Reklamace přepravních služeb

 Před odesláním zboží je stav každého kusu pečlivě kontrolován a zboží je na Vaši adresu zasíláno pečlivě zabalené a ošetřené proti poškození při přepravě. I přes tuto péči se ale může stát, že k Vám zásilka dorazí poškozená. Takovéto škody je nutné ihned řešit přímo s dopravcem. Zásilku si před převzetím od dopravce prosíme zkontrolujte.

Pokud je zásilka zjevně poškozená, odmítněte převzetí a její zaplacení a s pracovníkem přepravní společnosti sepište protokol o poškození zásilky. O této skutečnosti nás, prosím, neprodleně informujte emailem na adrese zetanailsHYPERLINK "mailto:zetanails@seznam.cz"@HYPERLINK "mailto:zetanails@seznam.cz"seznamHYPERLINK "mailto:zetanails@seznam.cz".cz